Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
zdjęcie
 
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał dofinansowanie na Program Edukacji Ekologicznej „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska”.

Konkurs polega na rozwiązaniu zestawu zadań w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.

TEST ODBĘDZIE SIĘ 11 KWIETNIA 2018 ROKU.

Godzina i sala będą podane w późniejszym terminie.

Do 6 kwietnia 2018r. organizatorzy proszą o dostarczenie listy z imionami i nazwiskami 3 osób z poszczególnych klas. Test jest rozwiązywany zespołowo. Każda klasa I i II LO, T i SB oraz III T musi wydelegować swoich reprezentantów.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz zapraszamy do kontaktu z p. H. Olczyk (B15), I. Makowską (B47).

Listy osób prosimy składać w sali B47 i B15.


Pytania będą testowe jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi oraz z mapami. Poniżej znajdują się materiały źródłowe. 

Wykaz literatury do testu:

a.      Podręczniki z biologii, chemii, geografii i przyrody obowiązujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

b.      Mapy z rozmieszczeniem parków narodowych w Polsce

c.      Karty pracy stosowane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z zakresu ochrony środowiska

Wykaz stron internetowych do testu:

a.      http://www.parkinarodowe.edu.pl/intro.html

b.      http://www.wios.lodz.pl

c.      http://www.wfosigw.lodz.pl/multimedia.php (EKO - DZIENNIK, Serial Śmiecińscy)

d.      http://ioze.pl/

e.      http://www.energie-odnawialne.net/

f.       http://postcarbon.pl/

Załączniki artykułu

powrót