Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Wyprawka szkolna 2018/2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Pomoc dla uczniów z orzeczeniem

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 przewidziana jest dla uczniów:

- słabowidzących
- niesłyszących
- słabosłyszących
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie – tak jak w latach ostatnich – dla szkoły branżowej  390 zł, dla liceum i technikum 445 zł.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

    klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
    klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
    liceum ogólnokształcącego,
    technikum,
    szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
    klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
    klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
    klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego (§ 2 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do pedagoga szkolnego.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz imienne faktury za zakupione podręczniki i materiały edunakcyjne.
Zwrot pieniędzy obejmuje zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.  

Załączniki artykułu

wniosek_wyprawka_2018 (Pobrań: 57)
Zarządzenie Nr 374 (Pobrań: 25)
powrót