Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Warsztaty ekologiczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
W dniu 5 czerwca 2019r (środa) odbyły się warsztaty ekologiczne realizowane  w ramach konkursu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej” finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. W tym dniu odbyły się trzy warsztaty pt. „Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku”, w którym wzięły udział klasy: 1a LO, 1b LO,1Ta i 2aLO i 1Tc oraz  trzy warsztat pt. „Błędne sieci. Połowienie zasobów ryb”, w którym wzięły udział klasy: 2b LO,3Tb i 1BSa.

W pierwszej część zajęć uczniowie uporządkowali swoją wiedzę nt. Bałtyku jego geografii, przyrody, gospodarki, stosunków politycznych, turystyki a następnie zapoznali się z zagrożeniami przyrody bałtyckiej oraz inicjatywami na rzecz jej ochrony. W drugiej części zajęć uczniowie skoncentrowali się na poznawaniu ssaków bałtyckich: morświna, finwala, delfina, humbaka i foki oraz zagrożeń płynących dla nich ze strony człowieka. Uczniowie poznali i utrwalali podstawowe pojęcia związane z Bałtykiem; uświadomili sobie znaczenie wody dla organizmów żywych oraz dla funkcjonowania ekosystemów.

Osoba odpowiedzialna za projekt Halina Olczyk

 
powrót