Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Warsztaty ekologiczne - Program Edukacji Ekologicznej 2018/2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
zdjęcie
W dniu 15 listopada 2018r (czwartek) odbyły się  warsztaty ekologiczne realizowane  w ramach konkursu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej” finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. W tym dniu odbyły się warsztaty: dwa warsztaty pt. „Niebieska Planeta ”, w którym wzięły udział klasy: 1a LO, 1b LO, 1cLO,1Ta, 4Tc i 1Tc oraz  jeden warsztat pt. „Czysta woda prawem człowieka ”, w którym wzięły udział klasy: 2b LO, 3cLO,2Ta, 2Tb i 2Tc. Uczniowie poznali i utrwalali  podstawowe pojęcia związane z wodą; uświadomili sobie znaczenie wody dla organizmów żywych oraz dla funkcjonowania ekosystemów. Poznali jaką rolę odgrywa woda w życiu pojedynczych ludzi, całych społeczności oraz jakie skutki niesie brak dostępu do czystej wody;
Osoba odpowiedzialna za projekt Halina Olczyk
powrót