Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt DEUTSCH PLUS w ZSP Nr 2

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Od początku roku szkolnego nasza szkoła współpracuje z Goethe Institut w Warszawie w ramach projektu DEUTSCH PLUS. Jesteśmy jedną z ponad 200 placówek na terenie całego kraju należącą do sieci szkół „Deutsch Plus". Projekt ten objęty jest patronatem Ambasady Niemiec w Polsce.
Celem projektu jest zainteresowanie uczniów językiem niemieckim i kulturą Niemiec, między innymi poprzez uświadomienie lepszej pozycji na rynku pracy dzięki zdobytym umiejętnościom językowym.

Nasza szkoła prowadzi aktywne działania wśród uczniów zachęcające do nauki języka niemieckiego  oraz występuje  na forum publicznym jako Szkoła Partnerska Goethe-Institut. Organizujemy imprezy  promujące język niemiecki i umieszczamy relacje z  tych wydarzeń na stronie internetowej Szkoły.

Logo Deutsch Plus i Goethe Institut widnieją na drzwiach pracowni języka niemieckiego w naszej placówce. Nauczyciele zachęcają uczniów do przygotowania się i zdawania egzaminów potwierdzających znajomość języka niemieckiego na wybranym poziomie, proponowanych przez Instytut Goethego oraz w trakcie swoich zajęć stosują przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne.

We wrześniu dwa zespoły uczniów z TBM z klas II c i IVa  uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie „ Zawodowa ściana” w ramach projektu „Niemiecki = sukces w zawodzie. Zadaniem uczniów było wykonanie cyfrowego plakatu ukazującego specyfikę zawodów, jakich się uczą. Uczniowie  z klasy II c TBM przedstawili zawód technika mechanika, natomiast uczniowie
z kl. IV a –zawód technika teleinformatyka.

„Niemiecki = Sukces w Zawodzie” to projekt Instytutu Goethego wspierający język niemiecki w polskich szkołach o profilu zawodowym. Projekt ten został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ambasady Niemiec w Warszawie i jest realizowany we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spośród kilku oferowanych przez Instytut Goethego propozycji w ramach projektu Deutsch plus wybraliśmy spotkania z młodzieżą niemieckojęzyczną. Na początku października odwiedziła naszą placówkę pani  Bodil Jessen, studentka germanistyki i prawa. W formie prezentacji multimedialnej opowiedziała nam o swoim życiu w Niemczech i odpowiadała na pytania uczniów. Spotkanie to umożliwiło młodzieży bezpośredni kontakt z  językiem niemieckim , przyczyniło się do przełamania bariery językowej oraz podniosło motywację do nauki tego języka.

W grudniu przeprowadziliśmy szkolny konkurs plastyczno-językowy  p. n. „Der schönste Adventskalender”. Zadaniem uczniów było wykonanie kalendarzy adwentowych, które zawierały słownictwo związane z wybranym tematem , np. święta, potrawy, rodzina, itp. Liczyła się kreatywność, pomysłowość i fantazja uczniów.

Nauczyciele języka niemieckiego rozwijają ustawicznie swoje kwalifikacje zawodowe przez szkolenia językowe i metodyczno-dydaktyczne (również online).

W drugim semestrze zamierzamy kontynuować działania promujące naukę języka niemieckiego w naszej szkole.
powrót