Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Prelekcja historyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 roku oraz losy polskich jeńców wojennych więzionych na terytorium ZSRR w czasie II wojny światowej były tematem przewodnim prelekcji dla uczniów wygłoszonej 22 października 2019 roku w naszej szkole przez Pana dr Tomasza Szczepańskiego - pracownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie. 
Spotkanie było niezwykle cenną lekcją patriotyzmu, skłaniającą do refleksji na temat tragicznej przeszłości narodu. Jeńcy polscy zginęli w radzieckiej niewoli, gdyż pozostali wierni testamentowi przodków i nie wyparli się wartości, które kształtowały oblicza polskiej kultury.

Prawda o zbrodni katyńskiej i pamięć o niej jest fundamentem wolnej Polski.

 
powrót