Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim"
nr RPLD.11.03.01-10-0055/19-00.