Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

DOKUMENTY DO POBRANIA W LINKACH PONIŻEJ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KIERUNKU SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ ORAZ ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 W PIOTRKOWIE TRYB.