Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

VI Liceum Ogólnokształcące

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy klasy o następujących profilach:

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, język obcy.
 
Jest to klasa stworzona dla osób pragnących rozwijać swoje zdolności humanistyczne, pasje artystyczne i zainteresowanie problematyką społeczną. Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. prawo, socjologia, psychologia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia, pedagogika, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filmoznawstwo, archeologia, resocjalizacja, religioznawstwo, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe.
  

  

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy.

Jest to klasa stworzona dla osób, które pragną samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody, realizować projekty dostosowane do swoich zainteresowań oraz uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. medycyna, farmacja, ekologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności.

  

 PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy.
 
Jest to klasa stworzona dla osób zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala na dużą elastyczność w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. geografia, matematyka, geologia, archeologia, architektura krajobrazu, geofizyka, kartografia, optyka, biofizyka molekularna, modelowanie matematyczne, inżynieria środowiskowa, geoinformacja, metalurgia, nanotechnology, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja.

 

PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język obcy.

Jest to klasa stworzona dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych pracowniach komputerowych z wyposażeniem multimedialnym.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. automatyka, architektura, budownictwo, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia, elektronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, telekomunikacja, logistyka, robotyka, lotnictwo i kosmonautyka.

 


  

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy.

Jest to klasa stworzona dla osób zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych i udziałem w  zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz przedstawicieli firm produkcyjnych.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na uniwersytetach, politechnikach lub uczelniach technicznych, wybierając jeden z wielu atrakcyjnych kierunków – takich jak np. matematyka, fizyka, mechatronika, robotyka, astronomia, kosmologia, metalurgia, ekonomia, energetyka, akustyka, reżyseria dźwięku, science and technology.

 


 

W naszej szkole masz do wyboru języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Nauka w LO trwa 4 lata.