Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Technikum Budowy Maszyn

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
 

UWAGA - NOWY ZAWÓD! TECHNIK PROGRAMISTA


Programista to jeden z najlepiej opłacanych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery i nowoczesne technologie.

Programowanie to pasja dająca m.in. możliwość kontrolowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i tworzenia innowacyjnych, kreatywnych projektów (np. inteligentne domy, pojazdy autonomiczne).

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach Python, C++, JavaScript, PHP i zdobywać znajomości innych języków: SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML5 i CSS.

Przedmiot rozszerzony: matematyka
 

technik mechanik-klasa objęta PATRONATEM firmy MBL

 
Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie obróbki mechanicznej skrawaniem, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, wykonywania naprawy elementów i urządzeń, organizacji i nadzoru procesów produkcji oraz montażu maszyn i urządzeń. Absolwent szkoły w tym zawodzie może podjąć pracę w zakładach przemysłu maszynowego, obróbki metali oraz warsztatach naprawczych różnych dziedzin transportu i budownictwa lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Przedmiot rozszerzony: matematyka
 

MBL POLSKA / PIOMA - S.A. i ZAMET INDUSTRY S.A. / HAERING Sp. z o.o. zapewniają zatrudnienie absolwentom tego zawodu.

Informacja o zawodzie

Nauka trwa 5 lat. Uczeń ma możliwość zdobycia zarówno wiedzy ogólnokształcącej (nauka dwóch języków obcych) jak i wiedzy ogólnozawodowej, specjalistycznej oraz wiedzy z zakresu obsługi i posługiwania się komputerami. Nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika,organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji, przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług, projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz innych nowoczesnych maszyn i urządzeń. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwenci z tytułem technika mogą być zatrudnieni w różnych zakładach przemysłowych , handlowych i rzemieślniczych, są przygotowani do założenia własnej firmy, mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

 

technik teleinformatyk

Absolwenci tego kierunku są specjalistami w dziedzinie projektowania montowania i administrowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Absolwent może podjąć pracę na stanowisku administratora sieci komputerowych i teleinformatycznych w firmach montujących i sprzedających komputery, firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz eksploatacji systemów teleinformatycznych. Może też kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Nauka trwa 5 lat. Uczeń ma możliwość zdobycia zarówno wiedzy ogólnokształcącej (nauka dwóch języków obcych) jak i wiedzy ogólnozawodowej, specjalistycznej oraz wiedzy z zakresu obsługi i posługiwania się komputerami.


Przedmiot rozszerzony : matematyka


Informacja o zawodzie

Nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu teleinformatyka, montowania komputerów, instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania, diagnozowania stanu technicznego komputerów itp. Absolwenci z tytułem technika teleinformatyka mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,w firmach montujących i sprzedających komputery, świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne.


 

technik pojazdów samochodowych


Absolwent znajdzie zatrudnienie w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Może prowadzić własną działalność lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Informacja o zawodzie

Nauka trwa 5 lat. Uczeń ma możliwość zdobycia zarówno wiedzyogólnokształcącej (nauka dwóch języków obcych) jak i wiedzyogólnozawodowej, specjalistycznej oraz wiedzy z zakresu obsługi i posługiwania się komputerami.Nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu technik pojazdów samochodowych, organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,dokonywania oceny stanu technicznego pojazdu, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia postępowania związanegoz ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi, prowadzenia usług motoryzacyjnych. Uczeń w trakcie nauki ma możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B. Absolwenci z tytułem technika pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w stacjach obsługi, zakładach produkcyjnych i naprawczych,w stacjach kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, mogą prowadzić działalność gospodarczą.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej


1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły
w przypadku zawieszenia przez organprowadzący naboru elektronicznego.

2. Zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświatyna
dany rok szkolny oraz w szkolnym regulaminie rekrutacji.