Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września (poniedziałek)
2 Zebrania z rodzicami 10 września (wtorek)
3 Rada Pedagogiczna 13 września (piątek)
4 Zebrania informacyjne dla rodziców 13 listopada (środa)
5 Rada klasyfikacyjna semestralna 19 grudnia (czwartek)
6 Zebrania  dla rodziców 19 grudnia (czwartek)
7 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 1 stycznia
8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • etap pisemny
  • etap praktyczny kończący się dokumentacją
  • etap praktyczny
 
10 stycznia (piątek)
9 stycznia (czwartek)
11 stycznia - 15 lutego
9 Ferie zimowe 13 stycznia - 26 stycznia
10 Zebrania informacyjne dla rodziców klas maturalnych 18 marca (środa)
11 Wiosenna przerwa świąteczna 10 kwietnia - 14 kwietnia
12 Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 20 kwietnia (poniedziałek)
13 Zakończenie zajęć  w klasach maturalnych 24 kwietnia (piątek)
14 Egzamin maturalny
  • część pisemna
  • część ustna
 
4 -  21 maja
4 -  22 maja
15 Zebrania informacyjne dla rodziców pozostałych klas 13 maja (środa)
16 Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 22 maja (piątek)
17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • etap pisemny
  • etap praktyczny kończący się dokumentacją
  • etap praktyczny
 
23 czerwca (wtorek)
22 czerwca (poniedziałek)
24 czerwca - 9 lipca
18 Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas 21 czerwca (poniedziałek)
19 Zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach 26 czerwca (piątek)
20 Rozdanie świadectw maturalnych 3 lipca (piątek)
21 Rada Pedagogiczna 25 sierpnia (wtorek)
22 Poprawkowe egzaminy  maturalne
  • część pisemna
  • część ustna
 
25 sierpnia (wtorek) godz. 9.00
24-25 sierpnia
23 Poprawkowe egzaminy promocyjne 24-25 sierpnia
24 Rada Pedagogiczna i wydanie świadectw zawod. 28 sierpnia (piątek)
25 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dla Liceum i Technikum:
20 grudnia (piątek) 2 stycznia (czwartek) 3 stycznia (piątek) 4 maja (poniedziałek) 5 maja (wtorek) 6 maja (środa) 7 maja (czwartek) 8 maja (piątek) 20 maja (środa) 12 czerwca (piątek)
Dla Branżowej Szkoły I stopnia:
20 grudnia (piątek) 2 stycznia (czwartek) 3 stycznia (piątek) 4 maja (poniedziałek) 5 maja (wtorek) 6 maja (środa)
26 Praktyki ciągłe klas III technikum październik/ listopad