Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

VI Liceum Ogólnokształcące

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy klasy o następujących profilach:

 

dziennikarska

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
historia lub historia sztuki, język polski, język obcy


Klasa dziennikarska to możliwość rozbudzenia i rozwijania zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia. To także nauka pracy w zespole. Edukacja dziennikarska kształci umiejętności przeprowadzania wywiadów, sondaży, konkursów i pracy w zespole oraz daje znajomość zasad tworzenia gatunków publicystycznych. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę nie tylko na zajęciach języka polskiego, ale również na cotygodniowych warsztatach. Program zajęć obejmuje praktyki w radiu, kontakt z redaktorami lokalnych gazet. Szkoła posiada własne radio, gazetkę szkolną, kanał youtube. Klasa dziennikarska stwarza możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, nowej wiedzy i umiejętności oraz praktyczne ich wykorzystanie dzięki wydawaniu szkolnej gazetki. 

humanistyczno - psychologiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
historia, język polski, język obcy

Przedmiot dodatkowy - podstawy psychologii.    

Do priorytetów w tej klasie należy rozwijanie zainteresowań społecznych, humanistyczno-językowych. Poprzez uczestnictwo  w dodatkowychzajęciach z zakresu podstaw psychologii uczniowie mają okazję zapoznać się z kluczowymi pojęciami i zagadnieniami socjologicznymi, społecznymi, psychologicznymi i humanistycznymi. Uczniowie są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na kierunkach takich jak: psychologia, socjologia, prawo, filologie obce, historia.
 


 

filmowo-teatralna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
historia lub historia sztuki, język polski, język obcy

Przedmiot uzupełniający - warsztaty filmowe.


Do priorytetów w tej klasie należy rozwijanie zainteresowań społecznych, humanistyczno-językowych, filmowych - zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i poprzez udział w zajęciach dodatkowych, konkursach, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w  Gdyni. Uczniowie przygotowani są do podjęcia studiów na kierunkach: politologia, dziennikarstwo,  reżyseria
oraz na kierunkach aktorskich i artystycznych w Akademii Sztuk Pięknych. 

medyczno-sportowa

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, język obcy, chemia lub geografia

 

Klasa dla osób interesujących się medycyną, rehabilitacją, fizjoterapią oraz sportem.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach tj: medycyna, farmacja, fizjoterapia  w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach(np: AWF). 


 


 W naszej szkole masz do wyboru języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Załączniki artykułu