Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

VI Liceum Ogólnokształcące *

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy klasy o następujących profilach:

 

humanistyczno – psychologiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
historia, język polski, język obcy
Przedmiot dodatkowy - podstawy psychologii.
 
   
Do priorytetów w tej klasie należy rozwijanie zainteresowań społecznych, humanis-tyczno-językowych. Poprzez uczestnictwo  w dodatkowych zajęciach z zakresu podstaw psychologii uczniowie mają okazję zapoznać się z kluczowymi pojęciami
i zagadnieniami socjologicznymi, społecznymi, psychologicznymi i humanistycznymi. Uczniowie są

przygotowani do podjęcia dalszej nauki na kierunkach takich jak: psychologia, socjologia, prawo, filologie obce, historia.

 

medyczno-sportowa

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  
biologia, język obcy, chemia lub geoegrafia

 
Klasa dla osób interesujących się medycy-ną, rehabilitacją, fizjoterapią oraz sportem.
Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja,
fizjoterapia w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach (np. AWF). 

 

matematyczno – geograficzna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
matematyka, geografia, język obcy

 
Jest to klasa stworzona dla osób zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala na dużą elastyczność w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. geografia, matematyka, geologia, archeologia, architektura krajobrazu, geofizyka, kartografia, optyka, biofizyka molekularna, modelowanie matematyczne, inżynieria środowiskowa, geoinformacja, metalurgia, nanotechnology, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja.

  

matematyczno – informatyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:   
matematyka, informatyka, język obcy

 
Jest to klasa stworzona dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych pracowniach komputerowych z wyposażeniem multimedialnym.
Absolwenci będą mogli podjąć studia wyższe na wielu atrakcyjnych kierunkach – takich jak np. automatyka, architektura, budownictwo, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia, elektronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, telekomunikacja, logistyka, robotyka, lotnictwo i kosmonautyka.
 

W naszej szkole masz do wyboru języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Załączniki artykułu