Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Branżowa Szkoła I-Stopnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

 

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 
Klasa pod patronatem firmy PIOMA ODLEWNIA.
Nauka odbywa się w systemie dualnym.

Dla każdego ucznia przewidziano stypendium finansowe w wysokości 200 zł na miesiąc
w klasie pierwszej.

  Operator maszyn i urzadzeń odlewniczych zajmuje się obsługą i nadzorem maszyn i urządzeń w odlewni.

W szczególności do jego obowiązków należy:
- prowadzenie procesu przygotowania mas formierskich wg instrukcji technologicznej;  -obsługiwanie urządzeń do przygotowania materiałów oraz do dozowania i mieszania składników mas formierskich i rdzeniowych;
- wykonywanie form i rdzeni zgodnie z instrukcjami technologicznymi; obsługiwanie pojedynczych maszyn i automatów do wytwarzania form i rdzeni lub zmechanizowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
- obsługiwanie pieców do topienia odlewniczych stopów żelaza i metali kolorowych; przygotowywanie i dozowanie materiałów wsadowych, prowadzenie wytopu i spustu ciekłego metalu;
- prowadzenie procesów zalewania form odlewniczych ciekłym metalem oraz obsługiwanie maszyn i urządzeń do wybijania i oczyszczania odlewów;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów kokilowych, ciśnieniowych i odśrodkowych;
- kontrolowanie prawidłowości wskazań aparatury pomiarowej;
- prowadzenie obserwacji i ocenianie stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń odlewni;
- dokonywanie przeglądu, konserwacji, drobnych napraw i regulacji maszyn i urządzeń oraz pieców odlewniczych;
- wykonywanie czynności związanych z weryfikacją, użytkowaniem i konserwacją przyrządów pomiarowych oraz narzędzi roboczych stosowanych w odlewniach;
- uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli wstępnej, międzyoperacyjnej i ostatecznej procesów odlewniczych zgodnie z procedurami zapewnienia jakości;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
- wykonywanie form i rdzeni ręcznie;
- nadzorowanie innych pracowników.
 

operator obrabiarek skrawających- klasa objęta PATRONATEM firmy MBL

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY MBL I FAMUR S.A.

Jest to zawód łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Obsługuje on i nadzoruje wszelkiego typu obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiane numerycznie. Operator obrabiarek skrawających może znaleźć zatrudnienie w przemyśle metalowym, działach produkcyjnych, napraw-czych, narzędziowniach itp. Może też być zatrudniony na stanowisku brygadzisty, brakarza, rozdzielcy robót itp.

MBL POLSKA / PIOMA - S.A. / ZAMET INDUSTRY S.A. / HAERING Sp. z o.o. zapewniają zatrudnienie absolwentom tego zawodu.

Stypendium 200 zł co miesiąc ! 

mechanik - monter maszyn i urządzeń


W zawodzie mechanika dominują prace montażowe i remontowe. Pracownik zajmuje się wytwarzaniem, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń  mechanicznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowo- naprawczych, przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego, a także innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

PIOMA - S.A. / ZAMET INDUSTRY S.A. / HAERING Sp. z o.o. zapewniają zatrudnienie absolwentom tego zawodu.

Stypendium 200 zł co miesiąc !


 

ślusarz

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY  PLASIMET S.J.

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Nauczysz się:
• wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami
  obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
• wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;

• naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
• wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową (ślusarstwo artystyczne).

Stypendium 200 zł co miesiąc !
 

SYSTEM DUALNY: Zajęcia ogólne i teoretyczne zawodowe mają miejsce w szkole, a zajęcia praktyczne i praktyki w zakładach pracy, z którymi szkoła współpracuje (są to: MBL-POLAND sp. z o.o. i Haering Polska sp. z o.o., Peugeot Porczyński i S-ka, ASO Volkswagen, Pioma Odlewnia). System dualny poprawia jakość kształcenia i dopasowanie kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb pracodawców. Kształcenie w tym systemie pozwala oprócz uzyskania formalnych kwalifikacji w zawodzie zdobyć praktyczne umiejętności i daje fakultatywną możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej


1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły
w przypadku zawieszenia przez organprowadzący  naboru elektronicznego.

2. Zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty
na dany rok szkolny oraz w szkolnym regulaminie rekrutacji.

Jako szkoła współpracujemy z takimi firmami jak: Haering Polska Sp. z o.o., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Zamet Industry Sp. z o.o., Pioma Serwis MAN Piotrków Trybunalski, Autoryzowany Dealer VW Zimny Auto Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie nasi uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz znajdują zatrudnienie.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając od drugiej klasy, a następnie po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji w szkole lub na kursach, mogą uzyskać tytuł technika w danym lub innym zawodzie.