Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
INFO

 
Od 6 listopada 2017 do 4 maja 2018 r. 60 uczniów piotrkowskiego Technikum Budowy Maszyn uczestniczy w projekcie „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim”. Adresatami tego przedsięwzięcia są trzecioklasiści zdobywający zawód technika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka (po 20 osób w każdym zawodzie).
Głównym celem projektu jest zapewnienie uczestnikom dostępu do praktyk zawodowych, które umożliwią im bardziej wszechstronny rozwój i podniesienie kompetencji na europejskim rynku pracy. Cele szczegółowe to m.in.:
  • zdobywanie i poszerzanie doświadczenia zawodowego;
  • mobilność zawodowa;
  • ugruntowanie nawyku stałego dokształcania się;
  • rozwijanie umiejętności miękkich;
  • swobodne porozumiewanie się w językach obcych, m.in. w ich aspekcie branżowym;
  • edukacja międzykulturowa imiędzypokoleniowa;
  • szeroko pojęta integracja europejska.
Na tym tle warto również podkreślić swoisty egzamin dojrzałości i samodzielności, jaki przejdą uczniowie przebywając przez miesiąc z dala od domów rodzinnych. Mimo obecności nauczyciela-wychowawcy, to oni sami będą musieli zorganizować swoją codzienność: zdecydować o niezbędnych wydatkach, zaplanować zakupy, przygotować posiłki, zadbać o higienę i garderobę.
Aby ułatwić aklimatyzację w nowych warunkach, dla uczestników projektu zaplanowano językowe kursy przygotowawcze i szkolenia interkulturowe. Sprawdzono także mocne i słabe strony uczniów, ich kompetencje społeczne oraz wyobrażenia o karierze zawodowej i miejscu na rynku pracy.
 
 
Praktyki zawodowe dla uczestników projektu zlokalizowano w hiszpańskiej Sewilli i we włoskim Forli. Oto szczegółowy terminarz:
Termin praktyk Uczestnicy w Hiszpanii Uczestnicy we Włoszech
6 XI – 1 XII 2017 10 mechaników 10 mechaników
19 II – 16 III 2018 10 mechaników samochodowych 10 mechaników samochodowych
9 IV – 4 V 2018 10 teleinformatyków 10 teleinformatyków
powrót