Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września (poniedziałek)
2 Zebrania z rodzicami 5 września (środa)
3 Rada Pedagogiczna 12 września (środa)
4 Zebrania informacyjne dla rodziców 14 listopada (środa)
5 Rada klasyfikacyjna semestralna 20 grudnia (czwartek)
6 Zebrania  dla rodziców 20 grudnia (czwartek)
7 Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia - 1 stycznia
8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
10 stycznia (czwartek)
9 stycznia (środa)
11 stycznia - 16 lutego
9 Ferie zimowe 11 lutego - 24 lutego
10 Zebrania informacyjne dla rodziców klas maturalnych 20 marca (środa)
11 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia
12 Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 17 kwietnia (środa)
13 Zakończenie zajęć  w klasach maturalnych 26 kwietnia (piątek)
14 Egzamin maturalny
 • część pisemna
 • część ustna
 
6 - 23 maja
6 - 25 maja
15 Zebrania informacyjne dla rodziców pozostałych klas 15 maja (środa)
16 Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 24 maja (piątek)
17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
18 czerwca (wtorek)
17 czerwca (poniedziałek)
21 czerwca - 4 lipca
18 Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas 17 czerwca (poniedziałek)
19 Zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach 21 czerwca (piątek)
20 Rozdanie świadectw maturalnych 4 lipca (czwartek)
21 Poprawkowe egzaminy  maturalne
 • część pisemna
 • część ustna
 
20 sierpnia (wtorek) godz. 9.00
20-21 sierpnia
22 Poprawkowe egzaminy promocyjne 21 sierpnia (środa)
23 Rada Pedagogiczna i wydanie świadectw zawod. 30 sierpnia (piątek)
24 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dla Liceum i Technikum:
28 września (piątek) 1 października (poniedziałek) 2 listopada (piątek) 29 kwietnia (poniedziałek) 30 kwietnia (wtorek)
2 maja (czwartek) 6 maja (poniedziałek)
7 maja (wtorek) 8 maja (środa) 22 maja (środa)
Dla Branżowej Szkoły I stopnia:
28 września (piątek)
1 października (poniedziałek)
2 listopada (piątek) 29 kwietnia (poniedziałek) 30 kwietnia (wtorek) 2 maja (czwartek)
25 Praktyki ciągłe klas III technikum
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik teleinformatyk
 
13.05-07.06.2019
12.11-07.12.2018
04.03-29.03.2019