Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września (poniedziałek)
2 Rada Pedagogiczna 13 września (środa)
3 Zebrania z rodzicami 13 września (środa)
4 Zebrania informacyjne dla rodziców 15 listopada (środa)
5 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 20 grudnia (środa)
6 Zebrania  dla rodziców 20 grudnia (środa)
7 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 1 stycznia
8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
11 stycznia (czwartek)
10 stycznia (środa)
12 stycznia – 17 lutego
9 Ferie zimowe 29 stycznia -11 lutego
10 Zebrania informacyjne dla rodziców klas maturalnych 21 marca (środa)
11 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia
12 Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 23 kwietnia (poniedziałek)
13 Zakończenie zajęć  w klasach maturalnych 27 kwietnia (piątek)
14 Egzamin maturalny
 • część pisemna
 • część ustna
 
4 - 23 maja
7- 25 maja
15 Zebrania informacyjne dla rodziców pozostałych klas 16 maja (środa)
16 Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 25 maja (piątek)
17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
19 czerwca (wtorek)
26 czerwca (wtorek)
22 czerwca - 4 lipca
18 Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas 18 czerwca (poniedziałek)
19 Zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach 22 czerwca (piątek)
20 Rozdanie świadectw maturalnych 3 lipca (wtorek)
21 Poprawkowe egzaminy  maturalne
 • część pisemna
 • część ustna
 
21 sierpnia (wtorek) g. 9.00
21 - 22 sierpnia
22 Poprawkowe egzaminy promocyjne 22 - 24 sierpnia
23 Rada Pedagogiczna i wydanie świadectw zawod. 31 sierpnia (piątek)
24 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dla Liceum i Technikum:
6 października (piątek), 22 grudnia (piątek)
2 stycznia (wtorek), 30 kwietnia (poniedziałek)
2 maja (środa), 4 maja (piątek)
7 maja (poniedziałek), 8 maja (wtorek)
23 maja (środa), 1 czerwca (piątek)
Dla Branżowej Szkoły I stopnia:
6 października (piątek)
22 grudnia (piątek)
2 stycznia (wtorek)
30 kwietnia (poniedziałek)
2 maja (środa)
1 czerwca (piątek)
25 Praktyki ciągłe klas III technikum
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik teleinformatyk
 
06.11.17 - 01.12.17
19.02.18 - 16.03.18
09.04.18 - 04.05.18

.,