Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia na Wydziale Infrastruktury Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
W dniu 20 marca 2018 r. młodzież z naszej szkoły w ramach projektu „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018”, uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Infrastruktury Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykład: Usuwanie zanieczyszczeń naftowych z gruntu.
Rozwój przemysłu motoryzacyjnego i emisja zanieczyszczeń do atmosfery wpływa, na jakość wody i gleby. Usuwanie zanieczyszczeń naftowych z gruntu i wody to poważny problem. Niewielkie ilości zanieczyszczeń naftowych powodują degradację gleby i wpływają, na jakość wód gruntowych.
Laboratorium: Badanie zanieczyszczeń w wodzie.
Zaprezentowane zostały laboratoryjne metody badania zanieczyszczeń w wodzie. Uczniowie poznali podstawowe techniki mikrobiologiczne: posiew bakterii oraz grzybów na podłożach różnicujących, namnażanie mikroorganizmów, identyfikacja mikroorganizmów, mikroskopowanie. Analizy prowadzone były na ściekach, których skład odpowiada ściekom komunalnym.
Wykład: Jak oczyszczamy wodę?
Uczniowie zapoznali się z podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń wody. Przedstawione były metody oczyszczania wody oraz zasady działania oczyszczalni ścieków. Środowisko, które nas otacza to zintegrowany system. Emisja pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery wpływa, na jakość gruntu i wody.
Wizyta przybliżyła tematykę z zakresu inżynierii środowiska i biotechnologii. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy technicznej i przedstawienie obszarów nauki, którymi Instytut się zajmuje.
Opiekę sprawowały: p. Izabela Makowska, p. Halina Olczyk
powrót