Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

XII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Dnia 26 kwietnia odbyło się XII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Szkolne Koło SIMP reprezentowali uczniowie klasy IIa technikum: Michał Bis, Adrian Ciszek, Patryk Wawrzynkiewicz. Jeden z uczniów- Michał Bis miał przyjemność dołączyć do składu powołanej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
Podczas posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu Oddziału Piotrkowskiego SIMP za kadencję w latach 2014- 2018. W sprawozdaniu uwzględniono szereg inicjatyw podejmowanych przez  nasze Szkolne Koło SIMP.
W trakcie spotkania szczególnie wyróżniony został, bisko współpracujący ze szkołą, pan Antonii Michalak, który otrzymał za całokształt swoich działań Złotą Honorową Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej.
Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory Prezesa Zarządu oraz Władz Oddziału i Delegatów na XXXIV WZD SIMP. Prezesem Zarządu został na kolejną kadencję  pan Edward Midera. Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę Oddziału Piotrkowskiego ze Szkolnym Kołem SIMP.
 
powrót