Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYPRAWKA SZKOLNA 2020-2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 10 WRZEŚNIA
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  1. 1słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
d) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
e) klas I i II pięcioletniego technikum,
f) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
g) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodachprzysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II pięcioletniego technikum,
d) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Kwota dofinansowania dla Liceum  Ogólnokształcącego - 445 zł, dla Technikum i Szkoły Branżowej I- stopnia - 390 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do pedagoga szkolnego w terminie do 10 września 2020 r.
 
 

Załączniki artykułu

wniosek-wyprawka 2020 (Pobrań: 41)
powrót