Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
11 października odbyła się wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W wyjeździe brali udział uczniowie z klasy I L C.
Była to wycieczki dla uczniów sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi".

Trasę wycieczki rozpoczęliśmy do Skansenu rzeki Pilicy powstałego od 2000 roku pierwszego w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”. Najważniejszym jej elementem jest drewniany młyn wodny, przeniesiony wraz z całym wyposażeniem W Skansenie Rzeki Pilicy można także oglądać obiekty i eksponaty wydobyte z rzeki. Najcenniejszym i jednocześnie cieszącym się największym zainteresowaniem eksponatem jest jedyny na świecie eksperymentalny, opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe.

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Niebieski Źródła, wchodzącego w skład zespołu  Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Rezerwat powstał w celu ochrony piękna krasowego wywierzyska oraz towarzyszącym im naturalnym biocenozom leśnym, zaroślowym, szuwarowym i wodnym. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Młodzieży została przybliżona historia powstania rezerwatu, formy ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000).

Trasę naszej wycieczki zamykał  Zbiornik Sulejowski w Smardzewicach. Zalew sulejowski to sztuczny zbiornik wodny, który powstał w latach 1969 - 1974 na wskutek wybudowania tamy na rzece Pilicy w miejscowości Smardzewice. Znajduje się w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który należy do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Tama spowodowała powstanie zbiornika o powierzchni 2700 ha. Zasilany jest przez dwie rzeki: Pilicę i Luciążę. Zbiornik pełni rolę retencyjną, ochrony przeciwpowodziowej, a nawet energetyczną (działa niewielka elektrownia wodna o mocy niespełna 4 MW). Wybudowany został jako zabezpieczenie wody pitnej dla miasta Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie Zalew Sulejowski jest doskonały miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym jak i również krajoznawczym. Zakończeniem wycieczki były przeprowadzone zajęcia terenowe.

Opiekunowie:
Halina Olczyk, Renata Sochacka – odpowiedzialne za realizacje projektu ekologicznego

powrót