Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYCIECZKA DO SULEJOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Dnia 22.11.2018r odbyła się wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
W wyjeździe brali udział uczniowie z klasy  IITB. Była to druga tura wycieczki dla uczniów  sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej”
Trasę wycieczki rozpoczęliśmy do Skansenu rzeki Pilicy powstałego od 2000 roku pierwszego w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”. Najważniejszym jej elementem jest drewniany młyn wodny, przeniesiony wraz z całym wyposażeniem W Skansenie Rzeki Pilicy można także oglądać obiekty i eksponaty wydobyte z rzeki. ,najcenniejszym i jednocześnie cieszącym się największym zainteresowaniem eksponatem jest jedyny na świecie eksperymentalny, opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe
Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Niebieski Źródła, wchodzącego w skład zespołu  Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Rezerwat powstał w celu ochrony piękna krasowego wywierzyska oraz towarzyszącym im naturalnym biocenozom leśnym, zaroślowym, szuwarowym i wodnym. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Młodzieży została przybliżona historia powstania rezerwatu, formy ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000).
Kolejnym obiektem na naszej trasie były Groty Nagórzyckie, labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Groty Nagórzyckie to pozostałość po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego, który był tu pozyskiwany od końca XVIII wieku. Złoże tego śnieżnobiałego surowca powstało sto milionów lat temu w epoce kredy. Swoją wyjątkową jasną barwę tutejszy piasek zawdzięcza wysokiej ok. 90-proc. zawartości przezroczystego kwarcu. Na początku XIX wieku surowiec ten docenili hutnicy z największych hut szkła w kraju. W efekcie eksploracji złoża powstały liczne wyrobiska tworzące sieć malowniczych korytarzy, zaułków i komnat.
Trasę naszej wycieczki zamykał  Zbiornik Sulejowski w Smardzewicach. Zalew sulejowski to sztuczny zbiornik wodny, który powstał w latach 1969 - 1974 na wskutek wybudowania tamy na rzece Pilicy w miejscowości Smardzewice. . Znajduje się w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który należy do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych . Tama spowodowała powstanie zbiornika o powierzchni 2700 ha. Zasilany jest przez dwie rzeki: Pilicę i Luciążę. Zbiornik pełni rolę retencyjną, ochrony przeciwpowodziowej, a nawet energetyczną (działa niewielka elektrownia wodna o mocy niespełna 4 MW).Wybudowany został jako zabezpieczenie wody pitnej dla miasta Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie Zalew Sulejowski jest doskonały miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym jak i również krajoznawczym.
Opiekunowie:
Renata Sochacka – odpowiedzialna za realizacje projektu ekologicznego
Bartłomiej Puławski – wychowawca klasy
powrót