Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
16 maja 2019 r. odbyła się wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego. W wyjeździe brali udział uczniowie z klasy  I La, I Ta, II Lc.
Wycieczka i przewidziane warsztaty terenowe dla uczniów były sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej”.

Punktem programu wycieczki szkolnej były Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, który prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia. Efektem prowadzonych działań ma być podwyższenie stanu świadomości ekologicznej oraz szacunku do naszego dziedzictwa przyrodniczego. Docenienie wartości rodzimej przyrody jest niezbędnym elementem kształtowania opinii publicznej na temat ochrony przyrody i środowiska

Podczas warsztatów omawiane były następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
- przyroda w obliczu antropopresji.

Warsztaty miały na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością.

Opiekunowie odpowiedzialni za realizacje projektu ekologicznego: Renata Sochacka, Małgorzata Gielec - Gałązka.

 
powrót