Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Ważne informacje (I)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami kwarantanny wg wskazań Ministerstwa Zdrowia.
powrót