Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Uczniowie na Politechnice Łódzkiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Młodzież z naszej szkoły 7 czerwca w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019"  uczestniczyła w zajęciach na Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pani dr Aleksandra Zieminska-Stolarska przedstawiła ogólny stan zasobów wodnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. Uczniowie zapoznali się z wpływem Elektrowni Bełchatów na stan gospodarki wodnej w regionie oraz stanem i znaczeniem Zalewu Sulejowskiego.

Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie wykonali analizę pobranej wody ze zbiorników: Słoneczka, Jeziora Bugaj, Prudki (Gorzkowice) i Strawy(Piotrków Trybunalski). Wykonane zostały trzy podstawowe analizy:
1.Zawartość żelaza.
2. Twardość wody.
3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT.

Z przeprowadzonych przez uczniów analiz wynika:
Woda w Jeziorze Bugaj zawiera:
1.Zawartość żelaza: 0.261 mg/l żelaza- ten parametr odpowiada II klasy czystości.
2. Twardość wody: 14,89 w stopniach niemieckich –woda średnio twarda
3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT: 44, 8- ten parametr odpowiada V klasy czystości.

Woda z kąpieliska Słoneczko zawiera:
1.Zawartość żelaza: 0.268 mg/l żelaza- ten parametr odpowiada II klasy czystości.
2. Twardość wody: 20, 56 w stopniach niemieckich –woda twarda.

Woda z Prudki zawiera:
1.Zawartość żelaza: 0.649 mg/l żelaza- ten parametr odpowiada III klasy czystości.
2. Twardość wody: 16, 45 w stopniach niemieckich –woda twarda.
3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT: 46, 3- ten parametr odpowiada V klasy czystości.

Woda z rzeki Strawy zawiera:
1.Zawartość żelaza: 0.454 mg/l żelaza- ten parametr odpowiada II klasy czystości.
2. Twardość wody: 18, 13 w stopniach niemieckich –woda średnio twarda.

Opiekunowie badawczej wyprawy:
Małgorzata Gielec-Gałązka
Dominika Lasecka
Halina Olczyk

Organizacja i opracowanie Halina Olczyk
powrót