Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Terenowe warsztaty ekologiczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
17 maja 2019 r. odbyły się terenowe warsztaty ekologiczne realizowane w ramach konkursu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej” finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zajęcia przeprowadził pracownik Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Uczniowie badali pH i zawartość azotanów (III), azotanów (V), amonu, fosforanów (V) w wodzie pobranej z sztucznego zbiornika w parku Belzackim w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzież opisywała występujące rośliny oraz zaobserwowane organizmy zwierzęce. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji ustalała, jakość badanej wody i przyczynę zanieczyszczeń. W zajęciach terenowych wzięły udział klasy: 1b LO, 1cLO, 1Tb, 3Tb i 2BSa.

Uczniowie poznali i utrwalali  podstawowe pojęcia związane z wodą; uświadomili sobie znaczenie wody dla organizmów żywych oraz dla funkcjonowania ekosystemów. Samodzielna analiza występujących organizmów i badanie, jakości wody w aktywny sposób uświadomiła uczniom wpływ zanieczyszczeń, na jakość wody.

Osoba odpowiedzialna za projekt Halina Olczyk

 
powrót