Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt pt. "Poznajemy Ojcowiznę..."

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
zdjęcie
Szanowni Państwo!
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z PTTK zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego projekt pt. "Poznajemy Ojcowiznę...".

Jego celem jest:
 
 • wydanie „Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego” (publikacji zawierającej syntetyczny opis najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, nakład: 3 tys. egz.),
 • stworzenie na jego bazie edukacyjnej gry planszowej „Poznajemy Łódzkie” (1 tys. szt.),
 • przeprowadzenie 5 warsztatów dla 125 nauczycieli regionalistów (szkolenie dla przyszłych promotorów i animatorów krajoznawstwa),
 • promocja i dystrybucja przygotowanych narzędzi edukacyjnych (m.in. do szkół, bibliotek, informacji turystycznej).

  W związku z tym prosimy Państwa o:
 • oddanie swojego głosu na nasze zadanie w głosowaniu, które już się rozpoczęło,
 • przekonanie do głosowania innych: swoich bliskich, przyjaciół, znajomych itd.,
 • promowanie projektu na wszelkie możliwe sposoby: w szkole, na lekcjach, w rozmowach prywatnych, za pomocą Facebooka itd. (chodzi o tzw. efekt kuli śniegowej! - każdy głos jest na wagę złota, gdyż może zadecydować o przyjęciu zadania do realizacji!).

  Sugerujemy podjęcie następujących działań:
 • umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o budżecie obywatelskim i możliwości wsparcia projektu krajoznawczego dla szkół (oczywiście, po uzyskaniu zgody dyrekcji),
 • zachęceniu do głosowania innych nauczycieli,
 • zorganizowaniu głosowania w szkole, np. poprzez rozdanie uczniom kart do głosowania do domu (nieletni może głosować za zgodą opiekuna prawnego!), zebranie ich i dostarczenie do punktu głosowania lub pocztą (z uwagi na konieczność zgody osoby dorosłej tradycyjne głosowanie wydaje się efektywniejsze niż internetowe, ale nie oznacza to zupełnego wykluczenia tej formy).
  Szczegóły dotyczące głosowania znajdą Państwo w załącznikach i na stronie www.bo.lodzkie.pl.
Ważne! Czas jest ograniczony: "papierowo" - do 22 X 2017 r., "elektronicznie" - do 31 X 2017 r.
Ze swej strony gwarantujemy, że w przypadku realizacji projektu wspierające nas szkoły otrzymają zestawy "Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego" i gry edukacyjnej, a zaangażowani w promocję nauczyciele mają zapewniony udział w warsztatach dydaktyczno-krajoznawczych.
 
Licząc na Państwa wsparcie i dalszą współpracę,
pozostaję z poważaniem
Andrzej Stasiak
 

Załączniki artykułu

KARTA DO GŁOSOWANIA (Pobrań: 14)
plakat_razem_x-1 (Pobrań: 21)
Punkty do głosowania (Pobrań: 22)
powrót