Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Pomagając innym, pomagasz sobie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Dnia 13.12.2018 r. Szkolny Klub Wolontariatu w ramach corocznie obchodzonego Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wystawił inscenizację pt. „Pomagając innym, pomagasz sobie”.
Celem przedsięwzięcia było podziękowanie uczniom, którzy jako wolontariusze wykonują pracę na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania naszych charytatywnych działań, podzieleniu się wrażeniami oraz zachęceniu innych do włączenia się w działalność Klubu.
Obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszej szkole towarzyszyła zbiórka datków finansowych na działalność dobroczynną Szkolnego Klubu Wolontariatu związaną z jego współpracą z takimi placówkami, jak: Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne „SZANSA”, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk” i inne. Każdy darczyńca dostawał pamiątkową naklejkę – serce z napisem „Dobro powraca…” Dziękujemy wszystkim uczestnikom: dyrekcji, nauczycielom, uczniom za udział w spotkaniu, a także ich ofiarność. 
powrót