Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

NASZA MAŁA OJCZYZNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
zdjęcie
W dniu 03.10.2017 r. uczniowie klasy IVdT wraz z wychowawcą, Aleksandrą Fidziańską odwiedzili siedzibę Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
Wizyta miała charakter edukacyjny. Dyrektor OT NPK, pan Piotr Wypych przeprowadził warsztaty fotograficzne i etnograficzne. Podczas zajęć poznaliśmy historię fotografii i prekursorów tej sztuki, francuzów – Josepha-Nicéphore'a Niépce'a i Louisa Jacques Mandé Daguerre'a. Poznaliśmy zasadę działania aparatów fotograficznych, począwszy od camera obscura, a skończywszy na nowoczesnych aparatach cyfrowych. Doświadczyliśmy podczas ćwiczeń roli światła w fotografii. Otarliśmy się o filozofię Ericha Fromma. Po przerwie na ognisko i pachnące dymem kiełbaski, wróciliśmy na drugą część warsztatów. W tej części p. P. Wypych opowiedział o przygotowywanej ekspozycji „chata zielarki” w pomieszczeniu, w którym odbywaliśmy warsztaty. Na zakończenie odbyliśmy spacer po niezwykle urokliwym zakątku leśnym. Przewodnik OT NPK opowiadał o roli szczególnych form ochrony przyrody, w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych, o znaczeniu lasów i zadrzewień śródpolnych w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Mieliśmy także okazję spotkać koniki polskie. Siąpiący deszcz przeganialiśmy dobrymi humorami i płomykami ogniska.
powrót