Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYCIECZKA DO SULEJOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Dnia 18.10.2018r odbyła się wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W wyjeździe brali udział uczniowie z klasy  I TB.
   Wycieczka dla uczniów była sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu ekologicznego „ Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej”
     Trasę wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Rezerwatu Niebieski Źródła, wchodzącego w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Młodzieży została przybliżona historia powstania rezerwatu, formy ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000).Następnie udaliśmy się do Skansenu rzeki Pilicy powstałego od 2000 roku pierwszego w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Wnętrze budynku zajmuje ekspozycja poświęcona tradycjom młynarstwa wodnego w dorzeczu Pilicy, której głównym elementem są ruchome modele młynów.
     Kolejnym obiektem na naszej trasie były Groty Nagórzyckie, labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego Trasę naszej wycieczki zamykał  Zbiornik Sulejowski w Smardzewicach. Zalew sulejowski to sztuczny zbiornik wodny, który powstał na wskutek wybudowania tamy na rzece Pilicy w miejscowości Smardzewice. Zbiornik pełni rolę retencyjną, ochrony przeciwpowodziowej, a nawet energetyczną (działa niewielka elektrownia wodna o Wybudowany został jako zabezpieczenie wody pitnej dla miasta Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Zbiornik od strony wschodniej i północno-zachodniej otaczają zwarte kompleksy borów sosnowych, które są bardzo ważnym aspektem w czystość powietrza atmosferycznego.

Opiekunowie: Renata Sochacka , Beata Ryżewska


 
powrót