Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Dnia 27.11.2018 r. odbyła się wycieczka do Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Trybunalskim.
W wyjeździe brali udział uczniowie klas I T B oraz I LO C. Była to druga tura wycieczki dla uczniów sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu ekologicznego „Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej”
Wycieczkę rozpoczęła wizyta w Oczyszczalni Ścieków, niezwykle ważnej dla naszego środowiska. Oczyszczalnia "neutralizuje" ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika (gleby lub rzeki, czy jeziora). Ponieważ większość środków chemicznych używanych w gospodarstwach domowych i zakładach produkcyjnych oddziałuje najbardziej na wodę, istotne jest jej uzdatnienie zanim wróci do obiegu. Trudno to sobie wyobrazić, ale tylko mniej niż 1% wody dostępnej na Ziemi nadaje się do picia. 97% wody tworzy Oceany i nie jest przydatna do spożycia, słodka woda w 2% jest uwięziona w lodowcach, a część także w wodach podziemnych. W dodatku wciąż około 7 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody i codziennie wiele osób umiera z powodu zatruć i chorób spowodowanych przez picie ze skażonego źródła. Warto więc docenić systemy uzdatniania wód i przyjrzeć się, jak dokładnie działają i jak zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która spełnia normy czystości wody. Proces ten, zwany uzdatnianiem, składa się z kilku kolejnych etapów, które to etapy mogli prześledzić uczniowie naszej szkoły.
Z oczyszczalni uczniowie udali się do stacji uzdatniania wody.  Tam dowiedzieli się jak przebiega proces technologiczny mający na celu dostarczenie wody do mieszkań piotrkowian. Rozpoczyna się on od wydobycia wody z jednej z 9 studni głębinowych. Z nich woda kierowana jest do napowietrzalni. Tam następuje proces natlenienia wody czyli przewartościowania związków żelaza i manganu. Następnie woda kierowana jest na 14 filtrów ciśnieniowych pionowych. Tu z kolei jest filtrowana a potem trafia do zbiorników wody czystej.  Tutaj poprzez specjalne pompy wtłaczana jest do sieci miejskiej i tymi sieciami płynie już do naszych kranów. Cały ten proces trwa około 2 godzin.  
Wizyta w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody przypomniała nam wszystkim, że woda jest cennym darem natury i należy ją rozsądnie wykorzystywać.
I tura: 12.10.18 klasy IIcLO i IIIc LO, opiekunowie: Magdalena Olczyk i Michał Błoński.
II tura: 27.11.18 klasy IbT i IcLO, opiekunowie: Halina Olczyk i Małgorzata Gielec - Gałązka odpowiedzialni za realizacje projektu ekologicznego
powrót